Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-PDEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bartoszewicz, Małgorzata Bayda-Smykaj, Monika Bilska-Markowska, Iwona Binkowska, Romualda Bregier-Jarzębowska, Tomasz Cytlak, Agata Dąbrowska, Anna Dembska, Beata Dudziec, Agnieszka Feliczak-Guzik, Lilla Fijołek, Marta Fik-Jaskółka, Sebastian Golczak, Joanna Gościańska, Agnieszka Grajewska, Anetta Hanć, Zbigniew Hnatejko, Marcin Hoffmann, Grzegorz Hreczycho, Ewa Janiszewska, Beata Jasiewicz, Renata Jastrząb, Bernard Juskowiak, Joanna Karasiewicz, Anna Komasa, Izabela Komorowicz, Katarzyna Koroniak-Szejn, Iwona Kowalczyk, Mieczysław Kozłowski, Ewa Krystkowiak, Marcin Kwit, Anna Lewandowska-Andrałojć, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Anna Malaika, Przemysław Niedzielski, Piotr Nowicki, Waldemar Nowicki, Anna Olejnik, Violetta Patroniak, Piotr Pawluć, Cezary Pietraszuk, Robert Pietrzak, Donata Pluskota-Karwatka, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Piotr Przybylski, Magdalena Rapp, Jacek Rutkowski, Grzegorz Schroeder, Arleta Sierakowska, Artur Stefankiewicz, Bogna Sztorch, Marcin Śmiglak, Łukasz Tabisz, Jędrzej Walkowiak, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak, Agata Wawrzyńczak, Łukasz Wolski, Hanna Wójtowicz-Rajchel, Michał Zabiszak, Roman Zagrodnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bartoszewicz, Małgorzata Bayda-Smykaj, Michał Cegłowski, Agata Dąbrowska, Anna Dembska, Beata Dudziec, Agnieszka Feliczak-Guzik, Lilla Fijołek, Marta Fik-Jaskółka, Marcin Frankowski, Dawid Frąckowiak, Błażej Gierczyk, Agata Głuszyńska, Sebastian Golczak, Joanna Gościańska, Tomasz Grzyb, Anetta Hanć, Marcin Hoffmann, Adam Huczyński, Ewa Janiszewska, Aldona Jankowska, Beata Jasiewicz, Małgorzata Kaczmarek, Andrzej Katrusiak, Anna Komasa, Izabela Komorowicz, Katarzyna Koroniak-Szejn, Artur Kowalski, Mieczysław Kozłowski, Ewa Krystkowiak, Grzegorz Krzyśko, Joanna Kurczewska, Marcin Kwit, Bogusława Łęska, Teresa Łuczak, Anna Malaika, Przemysław Niedzielski, Joanna Nowak-Karnowska, Piotr Nowicki, Waldemar Nowicki, Waldemar Nowicki, Violetta Patroniak, Cezary Pietraszuk, Robert Pietrzak, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Tomasz Pospieszny, Magdalena Rapp, Arleta Sierakowska, Monika Skrobańska, Tadeusz Sobczyński, Bogna Sztorch, Katarzyna Taras-Goślińska, Maciej Trejda, Monika Wałęsa-Chorab, Rafał Wawrzyniak, Agata Wawrzyńczak, Łukasz Wolski, Michał Zabiszak, Roman Zagrodnik, Maciej Zalas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)