Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii nieorganicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-PCHNL-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii nieorganicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Chemii
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty - 2 semestr programu X-S1-CHE
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Klasyfikacja związków nieorganicznych. Układ okresowy struktura elektronowa i chemia pierwiastków (periodyczność właściwości fizycznych i chemicznych, energie jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność). Kształt cząsteczek i model VSEPR. Modele wiązań: teoria wiązań walencyjnych i teoria wiązań cząsteczkowych. Wprowadzenie do teorii symetrii i wiązanie w wieloatomowych cząsteczkach. Struktura i energetyzm metalicznych i jonowych ciał stałych. Związki kompleksowe (definicja i terminologia), stałe trwałości i czynniki wpływające na stabilność kompleksów - teoria HSAB. Wodór, polarne i nie-polarne wiązanie H-E, wiązanie wodorowe, binarne wodorki - klasyfikacja i ogólne właściwości. Pierwiastki bloku s i p (występowanie, otrzymywanie, właściwości fizyczne, struktura związków). Pierwiastki bloku-d (teoria pola krystalicznego i pola ligandów). Chemia pierwiastków szeregu metali bloku-d. 2 i 3 rząd metali bloku-d. Związki organometaliczne. Lantanowce i aktynowce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wszechstronnej wiedzy związanej z chemią nieorganiczną, jak i aktualnych problemów, jakie stoją przed tą dyscypliną nauki we współczesnym świecie. W oparciu o przedstawiony powyżej zakres wykładów, jak i przeprowadzone zajęcia laboratoryjne i seminaryjne, student powinien umieć opisać istnienie fundamentalnych zależności, jak i trendów, w obrębie poszczególnych grup pierwiastków. Te trendy w zmianach reaktywności, struktury i właściwości pierwiastków i ich związków, pozwalają na zrozumienie struktury układu okresowego, jak i z drugiej strony pozwalają budować fundamenty, na których opiera się zrozumienie tego przedmiotu. Korzystając z zdobytej wiedzy powinien umieć interpretować właściwości większości związków nieorganicznych poprzez skorzystanie z modeli jakościowych opartych na mechanice kwantowej. Powinien również zdawać sobie sprawę, że chociaż jakościowe modele wiązania i reaktywności wyjaśniają i systematyzują przedmiot, to nie należy zapominać, że chemia nieorganiczna jest w gruncie rzeczy nauką eksperymentalną. Korzystając z tej wiedzy, powinien umieć ją wykorzystać w trakcie dalszych studiów nad tworzeniem nowych obszarów chemii nieorganicznej, gdzie często nowe i niezwykłe związki nieorganiczne są syntetyzowane i identyfikowane.

Literatura:

1) Adam Bielański "PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ", PWN Warszawa 2002

2) L.Kolditz "CHEMIA NIEORGANICZNA " cz.1-2, PWN Warszawa 1994

3) A.F. Williams "CHEMIA NIEORGANICZNA - PODSTAWY TEORETYCZNE", PWN Warszawa 1986

4) P.A.Cox "CHEMIA NIEORGANICZNA-KRÓTKIE WYKŁADY", PWN, Warszawa 2003

5) F.A.Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus "CHEMIA NIEORGANICZNA", PWN Warszawa 1995

6) James E. Huheey, Ellen A. Keiter, Richard L. Keiter "INORGANIC CHEMISTRY PRINCIPLES OF STRUCTURE AND REACTIVITY" 4th Edition, Harper Collins College Publisher

7) Gary L. Miessler & Donald A. Tarr "INORGANIC CHEMISTRY" 3th Edition - International Edition Pearson Education Internationa 2004

8) Catherine E. Housecroft & Alan G. Sharpe "INORGANIC CHEMISTRY" 2nd Edition Pearson Education Limited 2005

9) Peter Atkins, Tina Overton "INORGANIC CHEMISTRY" 4th Edition Oxford University Press 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bołt, Włodzimierz Czepa, Beata Dudziec, Julia Duszczak, Adam Gorczyński, Grzegorz Hreczycho, Magdalena Jankowska-Wajda, Marta Kaczmarek, Joanna Karasiewicz, Ireneusz Kownacki, Hieronim Maciejewski, Aleksandra Mrzygłód, Myong-joon Oh, Cezary Pietraszuk, Marta Piętka, Agnieszka Przybylska, Szymon Rogalski, Maciej Skrodzki, Tomasz Sokolnicki, Hanna Stachowiak-Dłużyńska, Bogna Sztorch, Karol Szubert, Natalia Szymaszek, Maciej Zaranek, Dawid Zieliński, Patrycja Żak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hieronim Maciejewski, Cezary Pietraszuk, Szymon Rogalski, Maciej Zaranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hieronim Maciejewski, Cezary Pietraszuk, Szymon Rogalski, Karol Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)