Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-PCHAL-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Chemii
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty - 2 semestr programu DL-CHE
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie z podst. zagadnieniami nieorganicznej ch. analitycznej. Omówienie podstawowych praw i pojęć ch. analitycznej: równowagi w roztworach wodnych, dysocjacja, pojęcia kwasów i zasad, aktywność protonowa, właściwości kwasów i zasad w świetle teorii Brønsteda-Lowry'ego, roztw. buforowe, reakcje redox. Poza zagadnieniami teoretycznymi duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie klasycznych metod analitycznych zarówno podczas analizy jakościowej jak i ilościowej, w tym metod rozdzielania kationów i anionów, układów heterogenicznych od homogenicznych. Podczas ćw. laboratoryjnych studenci zapoznają się z podstawowymi technikami klasycznej analizy nieorganicznej: analizą wagową, miareczkowaniem (metody objętościowe). Podczas ćwiczeń laboratoryjnych student indywidualnie prowadzi przewidziane programem eksperymenty. Ćwiczenia rachunkowe obejmują podstawowe obliczenia związane z ćw. laboratoryjnymi: metody wagowe i objętościowe (alkacymetria, redoksometria, kompleksometri

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw nieorganicznej chemii analitycznej, zapoznanie z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii analitycznej oraz dokonania opracowania wyników (dokonania odpowiednich obliczeń) otrzymanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Integracja wiedzy teoretycznej z wynikami doświadczalnymi na poziomie podstawowych zagadnień analitycznych. Efekty kształcenia: • opanowanie i utrwalenie podstawowych praw i pojęć z chemii analitycznej, • umiejętność swobodnego posługiwania się klasycznymi metodami chemii analitycznej, • zdolność dokonywania obliczeń w obszarze podstawowym (przygotowania roztworów o żądanym stężeniu, obliczania wartości pH) oraz obliczeń związanych z szacowaniem wyników.

Literatura:

1) G. Schroeder, B. Łęska, B. Gierczyk, "Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii analitycznej, Poznań, 2007.

2) J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna", PWN, 2001.

3) "Chemiczne metody analizy ilościowej", pod red. F. Domki, Wyd. Nauk. UAM 2000.

4) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej", pod red. Z. Galusa, PWN 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin, 400 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Bartkowiak, Michał Cegłowski, Julia Duszczak, Rafał Frański, Błażej Gierczyk, Maria Guć, Zbigniew Hnatejko, Anna Juszczak, Małgorzata Kaczmarek, Elwira Koko, Monika Kot, Joanna Kurczewska, Teresa Łuczak, Adam Mieloch, Radosław Pankiewicz, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Grzegorz Schroeder, Maciej Skrodzki, Krzysztof Staninski, Natalia Szymaszek, Maciej Zalas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Gierczyk, Zbigniew Hnatejko
Prowadzący grup: Michał Cegłowski, Błażej Gierczyk, Adam Gorczyński, Zbigniew Hnatejko, Anna Juszczak, Małgorzata Kaczmarek, Joanna Kurczewska, Bernard Michałek, Tomasz Otłowski, Monika Papsdorf, Grzegorz Schroeder, Krzysztof Staninski, Maciej Zalas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Gierczyk, Zbigniew Hnatejko
Prowadzący grup: Kamil Frąckowiak, Błażej Gierczyk, Zbigniew Hnatejko, Agata Jankowska, Małgorzata Kaczmarek, Katarzyna Krancewicz, Ida Moszczyńska, Myong-joon Oh, Anna Olejnik, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Agnieszka Przybylska, Marcin Runowski, Krzysztof Staninski, Konrad Stęsik, Mikołaj Stodolny, Maciej Zalas, Dawid Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.