Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-CNGBU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Chemii
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu DU-AC
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHB
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHK
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHO
Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru programu X-S2-CHSD
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

WYK��AD. Wyk��ad obejmuje typowe zagadnienia z obszaru zaawansowanej chemii nieorganicznej: 1/ cia��o sta��e, sie�� krystaliczna, 2/ metale przej��ciowe, 3/ kompleksy metali przej��ciowych, 4/ wi��zanie koordynacyjne, 5/ wst��p do chemii koordynacyjnej, 6/ podstawy chemii metaloorganicznej, 7/ podstawy katalizy metalami i kompleksami metali, 8/ podstawy chemii bioorganicznej, 9/ wielkocz��steczkowe zwi��zki nieorganiczne, 10/ materia��y nieorganiczne o specyficznych w��a��ciwo��ciach: ��� materia��y o du��ej twardo��ci, ��� przewodnictwo elektryczne, ��� pigmenty.

Pełny opis:

Studenci po tym przedmiocie uzyskują niezbędną wiedzę na temat współczesnych aspektów zaawansowanej chemii nieorganicznej. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Zaliczenie przedmiotu będzie równoznaczne z orientacją studentów w nowych wielokierunkowych dyscyplinach pochodnych chemii nieorganicznej.

Literatura:

1) A.Bielański, "Podstawy chemii nieorganicznej", PWN, Warszawa 1987.

2) F.A. Otton, G. Wilkinson, P.L. Gans "Chemia nieorganiczna - podstawy", PWN, Warszawa 1995.

3) S.F.A. Kettle, "Fizyczna chemia nieorganiczna na przykładzie chemii koordynacyjnej", PWN, Warszawa 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Darul, Mariusz Majchrzak, Piotr Pawluć, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Krzysztof Staninski, Artur Stefankiewicz, Karol Szubert, Agnieszka Tolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Darul, Mariusz Majchrzak, Piotr Pawluć, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Krzysztof Staninski, Artur Stefankiewicz, Karol Szubert, Agnieszka Tolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Darul, Jerzy Garbarek, Mariusz Majchrzak, Piotr Pawluć, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Krzysztof Staninski, Artur Stefankiewicz, Karol Szubert, Agnieszka Tolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Darul, Mariusz Majchrzak, Piotr Pawluć, Izabela Pospieszna-Markiewicz, Krzysztof Staninski, Karol Szubert, Agnieszka Tolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)