Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat bezpieczeństwa osobistego 11-WBOS-11-s
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Literatura:

„Skuteczna samoobrona” Andrzej Bryl, Wrocław 1991

„Samoobrona dziewcząt” Sunny Graff, Warszawa 2003

„Bezpieczeństwo i zachowanie publiczności na imprezach sportowych” J.Szewczyk,

„Krav Maga-Samoobrona” Richard Douieb, Purana 2006

„Bezpieczeństwo osobiste” Lucie Dupuis, wydawnictwo Klub dla Ciebie 2006 r

Efekty uczenia się:

Symbol

efektów

kształcenia* Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów#

BO_01 Posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną związaną z bezpieczeństwem osobistym K_W17, K_W19, K_U02

BO_02 Charakteryzować organy bezpieczeństwa oraz potrafi poinformować odpowiedni z nich w określonej sytuacji zagrożenia K_W17, K_W19, K_K03

BO_03 Zareagować w sposób zgodny z polskim prawem w sytuacjach zagrożenia oraz posiada umiejętność negocjacji K_W08, K_U07, K_K04

BO_04 Przeciwdziałać sytuacjom zagrożenia bezpośredniego dzięki poznanym technikom samoobrony K_U09, K_U14

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zakres tematów:

Przekazanie studentowi wiedzy na temat bezpieczeństwa osobistego-definicje, podstawowe pojęcia: rodzaje bezpieczeństwa, postrzeganie bezpieczeństwa.

Przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej podstawowych organów bezpieczeństwa oraz ich kompetencji w sytuacjach zagrożenia :interpretacja i przykłady

Przekazanie wiedzy na temat praw i obowiązków obywatela, znajomość kodeksu karnego odnośnie obrony koniecznej-przykłady, a także umiejętność reagowania w sposób zgodny z polskim prawem w sytuacjach zagrożenia

Poznanie technik samoobrony

Metody dydaktyczne:

Nazwa modułu (przedmiotu):

Symbol efektu kształcenia dla modułu * Symbol treści kształcenia

BO_01 TK_01 Wykład, dyskusja P-pisemne sprawdzenie wiedzy, F-dyskusja

BO_02 TK_02 wykład, dyskusja, praca w grupie P-pisemne sprawdzenie wiedzy,F-prezentacja

BO_03 TK_03 wykład, dyskusja pisemne sprawdzenie wiedzy

BO_04 TK_04 pokaz, objaśnienie technik samoobrony praktyczne sprawdzenie poznanych technik samoobrony

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Marciniak 32/33 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Marciniak 30/33 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Marciniak 31/33 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Marciniak 30/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.