Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatoryka 09-2TRANSL-FL-12
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Zna specyfikę przekładu pragmatycznego i artystycznego.

Odnosi się refleksyjnie do własnych przekładów i potrafi je modyfikować pracując w zespole lub pod kontrolą wykładowcy.

Ocenia efekt pracy tłumacza konfrontując przekład z oryginałem.

Dokonuje tłumaczenia pisemnego tekstu pragmatycznego i literackiego.

Uzasadnia wybór ekwiwalentów i zastosowanej strategii tłumaczeniowej posługując się terminologią dotyczącą przedmiotu.

Aktywnie uczestniczy w pracy zaspo-łowej i przejmuje w niej różne role.

Efektywnie wykorzystuje w tłumaczeniu internet, bazy danych, źródła słownikowe i inne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności podczas zajęć. Prezentacja przetłumaczonych przez studenta tekstów.

Zakres tematów:

Zastosowanie strategii translatorskich w tekstach pragmatycznych i literackich.

Tłumaczenie pism w postępowaniu karnym.

Tłumaczenie dokumentów w międzynarodowym postępowaniu karnym.

Tłumaczenie dokumentów w postępowaniu cywilnym.

Tłumaczenie terminologii orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Operacje przekształcające w tekstach literackich (zmiany leksykalne).

Analiza warsztatu wybitnych tłumaczy prozy. (Analiza przekładów prozy z języka polskiego na litewski i z litewskiego na polski).

Analiza warsztatu wybitnych tłumaczy poezji. Analiza przekładów poezji z języka polskiego na litewski i litewskiego na polski). Przekład filologiczny wiersza. Próba przekładu wiersza.

Specyfika przekładu tekstów dramatycznych. Przekład fragmentu współczesnego dramatu litewskiego na język polski.

Tłumaczenie audiowizualne. Adaptacja tekstu.

Specyfika przekładu utworów dla dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowo-praktyczna (tłumaczenia, analiza, praca indywidualna w trakcie zajęć i poza zajęciami oraz wystąpienie podczas zajęć). Elementy wykładu konwersatoryjnego i dyskusji seminaryjnej. Giełda pomysłów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.