Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatoryka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2TRANSL-FL-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatoryka
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-BLITWX
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – Bałtologia – Filologia litewska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest tłumaczenie tekstów pragmatycznych i literackich z języka litewskiego na język polski. Student kształtuje oraz doskonali umiejętność przekładu tekstów pragmatycznych i literackich pracując indywidualnie i w zespole.

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci będą zapoznawać się z różnego rodzaju tekstami. Będą dokonywać tłumaczeń tekstów pragmatycznych (prawo karne cywilne, orzeczenia trybunału konstytucyjnego). Zapoznawać się z odpowiednim do rodzaju tekstu słownictwem. Zapoznawać się z operacjami przekształcającymi w tekstach literackich. Będą również analizować techniki tłumaczeniowe stosowane przez innych tłumaczy w przekładach prozy, poezji oraz dramatu i literatury młodzieżowej i dla dzieci.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń studenci będą uczyć się rodzaju strategii translatorskich w odniesieniu do różnego rodzaju tekstów pragmatycznych i literackich. Zakres tamatyczny obejmuje tłumaczenia pism m. in. w postępowaniu karnym, w międzynarodowym postępowaniu karnym, tłumaczenie dokumentów w postępowaniu cywilnym.

Podczas zajęć ćwiczeniowych studenci będą analizować operacje przekształcające w tekstach literackich (np. zmiany leksykalne) oraz

efekty pracy wybitnych tłumaczy prozy i poezji. Przedmiotem analizy będzie również przekład filologiczny wiersza. Studenci podczas zajęć zajmą się również próbą przekładu wybranych utworów literackich (wiersz, proza, tekst dramatyczny, piosenka) oraz literatury dla dzieci młodzieży. Studenci w trakcie zajęć będą zajmować się również tłumaczeniem audiowizualnym.

Literatura:

Podstawowa:

1. Pollak, Seweryn (red.) 1975: Przekład artystyczny, O sztuce tłumaczenia. Ossolineum.

2. Barańczak, Stanisław 1992: Ocalone w tłumaczeniu. Wydawnictwo a5.

3. Krysztofiak, Maria. 1966: Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Wydawnictwo Naukowe UAM.

4. Jarmołowicz, Jolanta. 2004: Specyfika przekładu utworów dramatycznych. In. Hungarologia: Język i kultura. Red. Koutny, I. Poznań: ProDruk

5. Snopek, Jerzy. (red.) 1996: Tłumaczenie. Rzemiosło i sztuka, Warszawa

6. Dąbska-Prokop Urszula. 2000. Encyklopedia Przekładoznawstwa. Częstochowa.

Dodatkowa:

Wybrane przez prowadzącego artykuły

Efekty uczenia się:

Zna specyfikę przekładu pragmatycznego i artystycznego.

Odnosi się refleksyjnie do własnych przekładów i potrafi je modyfikować pracując w zespole lub pod kontrolą wykładowcy.

Ocenia efekt pracy tłumacza konfrontując przekład z oryginałem.

Dokonuje tłumaczenia pisemnego tekstu pragmatycznego i literackiego.

Uzasadnia wybór ekwiwalentów i zastosowanej strategii tłumaczeniowej posługując się terminologią dotyczącą przedmiotu.

Aktywnie uczestniczy w pracy zaspo-łowej i przejmuje w niej różne role.

Efektywnie wykorzystuje w tłumaczeniu internet, bazy danych, źródła słownikowe i inne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności podczas zajęć. Testy cząstkowe.

Dla komponentu przekład artystyczny: ocena przekładu tekstu literackiego.

Prezentacja przetłumaczonych przez studenta tekstów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Pokorska-Iwaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.