Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria komunikowania masowego 14-DPN2OTKO11
Wykład (WYK) Rok akademicki 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Baran S., Davis D., (2007), Teorie komunikowania masowego, Kraków: Wyd. UJ

McQuail D., (2006), Teoria komunikowania masowego, Warszawa: PWN

McQuail D., (2002), McQuail’s Reader in Mass Communication Theory, London: SAGE

Goban-Klas T., (2000), Media i komunikowanie masowe, Warszawa: PWN

Strinati D., (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań: Zysk i Sp.

Efekty uczenia się:

wiedza:

ma pogłębioną wiedzę o roli mediów i komunikowania masowego w funkcjonowaniu grupy społecznej, państwa i wspólnoty międzynarodowej oraz o ich historycznej ewolucji

ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach zmian w komunikowaniu społecznym oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do organizacji i instytucji funkcjonujących w systemie komunikowania społecznego

umiejętności:

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zachodzących w komunikacji masowej, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze oraz je weryfikować

posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk z zastosowaniem metod badawczych właściwych dla nauk o mediach

kompetencje społeczne:

rozumie znaczenie procedur ewaluacyjnych w organizacji lub instytucji funkcjonującej w systemie komunikowania społecznego, pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności

rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez całe życie oraz jest przekonany do konieczności uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

oceny formujące:

1.Kontrola obecności na zajęciach

2. Ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach

3. Esej naukowy na wybrany temat

ocena podsumowująca:

Egzamin pisemny opisowo-problemowy

Zakres tematów:

1. definicje komunikowania masowego

2. główne epoki w teorii komunikowania masowego:

3. cztery typy teorii mediów: normatywne, nauk społecznych, operacjonalne, zdroworozsądkowe; teorie socjocentryczne i mediocentryczne

4. teorie normatywne

5. teorie nauk społecznych: postpozytywistyczna, hermeneutyczna, krytyczna; teoria normatywna

6. społeczeństwo masowe i kultura masowa:

7. teoria ograniczonych efektów mediów

8. krytyczne i kulturowe teorie komunikowania masowego

9. publiczność w komunikowaniu masowym

10. nowe media w komunikowaniu masowym

Metody dydaktyczne:

metody podające, aktywizujące, obrazowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Piontek 91/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.