Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria komunikowania masowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-DPN2OTKO11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria komunikowania masowego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: DiKS, studia niestacj. II st. - 1 rok, wszystkie specjalności
E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza z zakresu nauki o komunikowaniu

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

- biblioteka

- zasoby online

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

metody podające, aktywizujące, obrazowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5

Pełny opis:

1. definicje komunikowania masowego

2. główne epoki w teorii komunikowania masowego:

3. cztery typy teorii mediów: normatywne, nauk społecznych, operacjonalne, zdroworozsądkowe; teorie socjocentryczne i mediocentryczne

4. teorie normatywne

5. teorie nauk społecznych: postpozytywistyczna, hermeneutyczna, krytyczna; teoria normatywna

6. społeczeństwo masowe i kultura masowa:

7. teoria ograniczonych efektów mediów

8. krytyczne i kulturowe teorie komunikowania masowego

9. publiczność w komunikowaniu masowym

10. nowe media w komunikowaniu masowym

Literatura:

Baran S., Davis D., (2007), Teorie komunikowania masowego, Kraków: Wyd. UJ

McQuail D., (2006), Teoria komunikowania masowego, Warszawa: PWN

McQuail D., (2002), McQuail’s Reader in Mass Communication Theory, London: SAGE

Goban-Klas T., (2000), Media i komunikowanie masowe, Warszawa: PWN

Strinati D., (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań: Zysk i Sp.

Efekty uczenia się:

wiedza:

ma pogłębioną wiedzę o roli mediów i komunikowania masowego w funkcjonowaniu grupy społecznej, państwa i wspólnoty międzynarodowej oraz o ich historycznej ewolucji

ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach zmian w komunikowaniu społecznym oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do organizacji i instytucji funkcjonujących w systemie komunikowania społecznego

umiejętności:

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk zachodzących w komunikacji masowej, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze oraz je weryfikować

posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk z zastosowaniem metod badawczych właściwych dla nauk o mediach

kompetencje społeczne:

rozumie znaczenie procedur ewaluacyjnych w organizacji lub instytucji funkcjonującej w systemie komunikowania społecznego, pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności

rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez całe życie oraz jest przekonany do konieczności uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

oceny formujące:

1.Kontrola obecności na zajęciach

2. Ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach

3. Esej naukowy na wybrany temat

ocena podsumowująca:

Egzamin pisemny opisowo-problemowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Paweł Łokić, Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.