Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Szkoła Nauk Przyrodniczych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Biotechnology Biotechnology (studia w języku angielskim) DUx-BT
Environmental Protection Environmental Protection, studia w j. angielskim DUx-EPR
bioinformatyka bioinformatyka DLx-BioInfo
bioinformatyka DUx-BioInfo
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) WPS-DLx-BioInf
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) WPS-DUx-BioInf
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021) DUx-BioInf
bioinformatyka (prow. wspól. UAM, PP) (ost. rekr. 2020/2021) DLx-BioInf
biologia biologia DUx-Biol
biologia ZUx-Biol
biologia DLx-Biol
biologia ZLx-Biol
biologia, specjalność nauczanie biologii DUx-BP
biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody DLx-NBP
biologia i zdrowie człowieka biologia i zdrowie człowieka DLx-BZ
biologia i zdrowie człowieka DUx-BZ
biotechnologia biotechnologia DLx-BTech
biotechnologia DUx-BTech
biotechnologia, studia w j. angielskim (ost. rek. 2019/2020) DUx-BTechA
ekologia miasta geografia, specjalność ekologia miasta DLx-GEM
geo-grafika geografia, specjalność geo-grafika DLx-GG
geografia, specjalność geo-grafika DUx-GG
geoanaliza społeczno-ekonomiczna geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna DLx-GSE
geodezja i kartografia geodezja i kartografia (inż) ZIx-GIK
geodezja i kartografia (inż) DIx-GIK
geografia Studia Doktoranckie w zakresie Geografii DD-GR
Studia Doktoranckie w zakresie Geografii (niestacjonarne) ZD-GR
geografia DLx-GR
geografia DUx-GR
geografia ZLx-GR
geografia ZUx-GR
geografia, specjalność ekologia miasta DLx-GEM
geografia, specjalność geo-grafika DLx-GG
geografia, specjalność geo-grafika DUx-GG
geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna DLx-GSE
geografia, specjalność geoinformacja DLx-GInf
geografia, specjalność geoinformacja DUx-GInf
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia DUx-HMIK
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia DLx-HMIK
geografia, specjalność paleoekologia DUx-PAL
geoinformacja geoinformacja (inż) DIx-GEO
geoinformacja (mgr) DUx-GEO
geoinformacja geografia, specjalność geoinformacja DLx-GInf
geografia, specjalność geoinformacja DUx-GInf
geologia Studia Doktoranckie w zakresie Geologii DD-GL
Studia Doktoranckie w zakresie Geologii (niestacjonarne) ZD-GL
geologia DUx-GL
geologia (1,5 roczne-po inż.) DUx-GLO
geologia (6 sem.) DLx-GL
geologia (7 sem.-inż) DIx-GLInz
geologia, specjalość geologia inżynierska i hydrogeologia (1,5 roczne-po inż.) DUx-GLH
geologia, specjalość geologia stratygraficzno-poszukiwawcza DUx-GLS
geologia inżynierska i hydrogeologia geologia, specjalość geologia inżynierska i hydrogeologia (1,5 roczne-po inż.) DUx-GLH
geologia stratygraficzno-poszukiwawcza geologia, specjalość geologia stratygraficzno-poszukiwawcza DUx-GLS
gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna (inż) profil praktyczny (ost. rek. 2015/2016) ZIx-GP
hydrologia, meteorologia i klimatologia geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia DUx-HMIK
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia DLx-HMIK
kartografia i geomatyka kartografia i geomatyka (1,5 roczne) DUx-KG
nauczanie biologii biologia, specjalność nauczanie biologii DUx-BP
nauczanie biologii i przyrody biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody DLx-NBP
nauczanie biologii i przyrody nauczanie biologii i przyrody DLx-NB
nauczanie biologii i przyrody DUx-NB
neurobiologia neurobiologia (prow. wspól. UAM, AWF, UP) WPS-DUx-NE
neurobiologia (prow. wspól. UAM, AWF, UP, UM) WPS-DUx-NEU
neurobiologia (prow. wspól. UAM, AWF, UP,UM) DUx-NEU
ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna- studia interdyscyplinarne (prow. wspól. UAM, UP) WPS-DUx-OPL
ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna- studia interdyscyplinarne (prow. wspól. UAM, UP) DUx-OPL
ochrona środowiska ochrona środowiska DLx-OSS
ochrona środowiska DUx-OS
ochrona środowiska ZUx-OSS
ochrona środowiska, studia w języku angielskim (ost. rek. 2019/2020) DUx-OSJA
paleoekologia geografia, specjalność paleoekologia DUx-PAL
turystyka i rekreacja turystyka i rekreacja DLx-TR
turystyka i rekreacja ZUx-TR
turystyka i rekreacja DUx-TR
turystyka i rekreacja ZLx-TR
zarządzanie środowiskiem zarządzanie środowiskiem DLx-ZS
zarządzanie środowiskiem DUx-ZS

pokaż wszystkie kierunki studiów