Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoła Nauk Przyrodniczych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Biotechnology
Environmental Protection
Geohazards and Climate Change
bioinformatyka
biologia
biologia i zdrowie człowieka
biotechnologia
ekologia miasta
geo-grafika
geoanaliza społeczno-ekonomiczna
geodezja i kartografia
geografia
geoinformacja
geologia
geologia inżynierska i hydrogeologia
geologia stosowana Niżu Polskiego
geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
geozagrożenia
gospodarka przestrzenna
hydrobiologia i ochrona wód
hydrologia, meteorologia i klimatologia
hydrologia, meteorologia i klimatologia
kartografia i geomatyka
nauczanie biologii
nauczanie biologii i przyrody
nauczanie biologii i przyrody
neurobiologia
ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
ochrona środowiska
turystyka i rekreacja
zarządzanie środowiskiem
zmiany klimatu Ziemi

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)