Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoła Nauk Przyrodniczych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Biotechnology
Environmental Protection
bioinformatyka
bioinformatyka
bioinformatyka
biologia
biologia człowieka
biologia doświadczalna
biologia eksperymentalna
biologia i zdrowie człowieka
biologia molekularna
biologia środowiska
biotechnologia
chemia środowiska
ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
ekologia miasta
geo-grafika
geoanaliza społeczno-ekonomiczna
geodezja i kartografia
geoekologia
geografia
geoinformacja
geoinformacja
geologia
geologia inżynierska i hydrogeologia
geologia stosowana Niżu Polskiego
geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
geomorfologia stosowana
geozagrożenia
gospodarka przestrzenna
gospodarka wodna
gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi
hydrobiologia i ochrona wód
hydrologia, meteorologia i klimatologia
kartografia i geomatyka
kształtowanie środowiska przyrodniczego
nauczanie biologii
nauczanie biologii i przyrody
nauczanie biologii i przyrody
neurobiologia
ochrona i kształtowanie środowisk lądowych
ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
ochrona środowiska
paleoekologia
rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich
turystyka i rekreacja
turystyka międzynarodowa
wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery
zarządzanie środowiskiem
zarządzanie środowiskiem

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)