Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
mgr

Mariola Abkowicz

Imiona
Mariola
Nazwisko
Abkowicz
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

koordynator ECTS w jednostce Katedra Studiów Azjatyckich

Terminy konsultacji dla studentów

czwartek 8:45-10:15
MS TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ4NGFiYWUtYzY0Yi00ZWUyLWJmZGItMDA3YmFmMzBiNWMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2201904728-fae7-4b01-91f1-cd244cd26195%22%7d

Zainteresowania

Historia, kultura, literatura oraz współczesność Karaimów Europy Środkowo-Wschodniej, karaimskie życie społeczne, antroponimia karaimska

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty