Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kontakt

Helpdesk techniczny USOSweb


Wydziałowi koordynatorzy ds. USOSweb

Poniżej prezentujemy listę osób, pełniących obowiązki wydziałowych koordynatorów do spraw systemu USOSweb. Osoby te służą pomocą zarówno studentom, jak i pracownikom UAM. Można się do nich zwracać po pomoc w takich sprawach jak:

  • pomoc w obsłudze systemu,
  • problemy związane z dostępem do serwisu USOSweb (przede wszystkim zmiana hasła studentom itp... - zmianami haseł kont pracowniczych zajmuje się Centrum Informatyczne),
  • problemy związane z rejestracjami na przedmioty/egzaminy,
  • problemy związane z płatnościami
i wiele innych. Wydziałowi koordynatorzy są najlepiej zorientowani w poszczególnych aspektach systemu USOSweb (takich jak rejestracje itp...) na swoim wydziale, dlatego zachęcamy, by najpierw zgłaszać się ze swoimi problemami właśnie do nich, a dopiero w dalszej kolejności kontaktować się z Centrum Informatycznym UAM. Oczywiście problemy techniczne, ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem serwisu, prosimy bezpośrednio kierować do Centrum, pod adresem usosweb@amu.edu.pl .


Wydział
Imię i nazwisko koordynatora
Adres e-mail
inne
Wydział Biologii Rafał Bajaczyk rav@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Chemii Piotr Karwatka karwatka@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Maja Maćkowiak-Kruczek majamk@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Agata Guzikowska agata.guzikowska@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Fizyki Tomasz Kopyciuk kopyciuk@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Matematyki i Informatyki Barbara Borkowicz barbara.borkowicz@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Jacek Zwoliński phil@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Joanna Kuźniak joakuz@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk Społecznych Nikodem Kałek nikkal@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Neofilologii Filip Gołąb fgolab@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Prawa i Administracji Magdalena Rogula rogula@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Prawa i Administracji Dominika Zawłocka domza@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Marzena Wodzińska marwod@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Krzysztof Bytow kbytow@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Oliwia Piotrowiak oliwiap@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Studiów Edukacyjnych Anna Światłowska anna.swiatlowska@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Teologiczny Piotr Topolewski piotrtop@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Teologiczny Grażyna Grodź teologia@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Konrad Szambelan konsza@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Szymon Garbarek szymon.garbarek@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Anglistyki Klaudia Majdowska klaudiam@amu.edu.pl więcej informacji
Instytut Kultury Europejskiej Karol Popiołek karol.popiolek@amu.edu.pl więcej informacji
Nadnotecki Instytut UAM w Pile Dawid Plebanik dawid@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Historii Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Historii Wojciech Nowacki histwn@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Archeologii Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Honorata Matuszak honorka@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Nauk o Sztuce Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Filozoficzny Honorata Matuszak honorka@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Psychologii i Kognitywistyki Honorata Matuszak honorka@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Socjologii Honorata Matuszak honorka@amu.edu.pl więcej informacji
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Joanna Kuźniak joakuz@amu.edu.pl więcej informacji
Studium Językowe UAM Krzysztof Janczak kj37523@st.amu.edu.pl więcej informacji
Studium Językowe UAM Monika Waleńska-Trybuś moniwa@amu.edu.pl więcej informacji
Collegium Polonicum w Słubicach Piotr Napierała pnapier@amu.edu.pl więcej informacji