Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drama - metody kreatywne w edukacji filozoficznej na etapie szkoły ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 22-FINA-DRE Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drama - metody kreatywne w edukacji filozoficznej na etapie szkoły ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filozofia - specjalność nauczycielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. wiedza z zakresu psychodramy oraz dramy w edukacji - aspekt psychologiczny, pedagogiczny i filozoficzny,

2. umiejętność posługiwania się metodą psychodramy i dramy – praktyczne zaznajomienie się z wybranymi technikami tych metod, 3.umiejętność zastosowania metod: dramy i psychodramy w pracy nauczyciela

4.dramowa analiza ważnych problemów współczesnego człowieka;

5.konstruowanie i realizacja wybranych scenariuszy dramowych - drama społeczna, estetyczna, literacka, filozoficzna, historyczna

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów o dramie i psychodramie i innych kreatywnych metodach ksztalcenia w zakresie edukacji filozoficznej, etycznej i społecznej, które można wykorzystać w pracy nauczyciela, a także zdobycie podstawowych umiejętności w stosowaniu wybranych elementów tych metod.

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

1. Zastosowanie dramy w metodyce nauczania filozofii na etapie szkoły ponadpodstawowej

2. Zastosowanie psychodramy w metodyce nauczania filozofii na etapie szkoły ponadpodstawowej

3. Techniki i strategie dramy i psychodramy, ich zastosowanie

4. Psychodrama i drama - proces grupowy

5. Psychodrama w oddziaływaniach terapeutycznych

6. Funkcje psychodramy i dramy w edukacji i naukach humanistycznych

7. Psychodrama a psychotechnika i socjotechnika

8. Formy wyrazu artystycznego w psychodramie i dramie. Teatr a psychodrama, teatr a drama

9. Psychodrama i drama jako alternatywna forma pracy z problemami natury etycznej i filozoficznej

10. Teoria dramy – założenia, techniki

11. Teoria Psychodrama – założenia, techniki

12. Wykorzystanie elementów muzycznych oraz plastycznych w dramie i psychodramie.

13. Teoretyczna i praktyczna analiza (z wykorzystaniem technik dramy i psychodramy) ważnych problemów współczesnego człowieka z zakresu etyki, filozofii, edukacji.

14. Konstruowanie i realizacja wybranych scenariuszy dramowych z elementami psychodramy: drama społeczna, drama estetyczna, drama literacka, drama filozoficzna, drama historyczna

15. Inne wybrane metody rozwijające kreatywność i twórczość w zkaresie edukacji filozoficznej, etycznej, obywatelskiej i społecznej

Literatura:

Dziedzic A., (1999) Drama a wychowanie, Warszawa

Dziedzic A.,(1998) Drama w szkole podstawowej, Warszawa

Michałowska D.,(2008) Drama w edukacji, Poznań

Pankowska K.,(1990) Drama - zabawa i myślenie, Warszawa

Pankowska K.,(1997) Edukacja przez dramę, Warszawa

Pankowska K., (2000) Pedagogika dramy, Warszawa

Reichel G., Rabensteina R., Thanhoffer M., (1997) Grupa i ruch, Warszawa

Roine E., (1999) Psychodrama. O tym, jak grać główną rolę w swoim życiu. Warszawa

Way B., (1995) Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa

Czapów G., Cz.,(1979) Psychodrama. PWN, Warszawa

Olimkiewicz E., (red.) (2001) Warsztaty edukacji twórczej. Wrocław

Efekty uczenia się:

1. Student posiada pogłębioną wiedzę o dramie i psychodramie oraz innych wybranych kreatywnych metodach kształcenia i rozumie w jaki sposób można je wykorzystać na lekcjach w szkole ponadpodstawowej

2. posiada doświadczenie w stosowaniu tych metod

3. posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się metodą psychodramy i dramy

4 umie dokonań analizy wybranych ważnych problemów filozoficznych współczesnego człowieka za pomocą dramy

5. potrafi na zaawansowanym poziomie skonstruować wybrane scenariusze dramowe w zakresie elementów dramy społecznej, estetycznej, literackiej, filozoficznej, historycznej

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział na zajęciach ocena z pracy pisemnej zawierającą teoretyczną i praktyczną analizę metody dramy i psychodramy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Michałowska
Prowadzący grup: Danuta Michałowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.