Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Omówienie praktyk – laboratorium pedagogiczne

General data

Course ID: 12-TKn39 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Omówienie praktyk – laboratorium pedagogiczne
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 0.50 (depends on study program)
view allocation of credits
Language: (unknown)
Full description: (in Polish)

student

Potrafi analizować zjawiska/sytuacje/epizody pojawiające się w pracy wychowawczej z klasą/uczniem w szkole podstawowej i na tej podstawie formułować wnioski.

Proponuje strategie działania w zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacjach trudnych w relacjach nauczyciela z klasą/uczniem szkoły podstawowej.

Jest gotów do wrażliwego rozpoznawania etycznych aspektów pracy nauczyciela i uwzględniania ich w swej aktywności zawodowej.

Jest gotów podejmować działania na rzecz kształtowania dojrzałej tożsamości zawodowej i radzenia sobie w toku profesjonalnej biografii z wyzwaniami zawodowymi.

Bibliography: (in Polish)

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk 2007.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, Warszawa 2014.

Classes in period "Academic year 2020/2021, winter semester" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-28
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: classes, 10 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Katarzyna Maciejewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Completion

Classes in period "Academic year 2021/2022, winter semestr" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: classes, 10 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Katarzyna Maciejewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Completion
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.