Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-TKn37
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

student

zna zagadnienia i terminy z zakresu emisji głosu

zapoznał się z podstawowymi pojęciami związanymi z budową i funkcjonowaniem narządów głosu, słuchu i artykulacji

zna układ oddechowy człowieka i ma wyćwiczony prawidłowy tor oddechowy

posiada wiedzę na temat zagrożeń i chorób narządów głosu i zna formy terapii

posiada wymagane umiejętności w zakresie oddechu, artykulacji, wymowy i śpiewu

korzysta z źródeł liturgicznych i literatury przedmiotu

zna zasady przemawiania i zachowania się na ambonie, potrafi poprawnie odczytać tekst słowa bożego w liturgii

Literatura:

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 1963.

Sobór Watykański II, Kongregacja Kultu Bożego, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 2002.

Lekcjonarz Mszalny T. I - VII, Pallottinum Poznań – Warszawa 1991.

Bregy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974.

Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2006.

Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Warszawa 1997.

Wojtyński Cz., Emisja głosu, PZWS 1970.

Zielińska H., Kształcenie głosu, Lublin 1970.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Plust
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Plust
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)