Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka nauczania religii w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-TKn25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka nauczania religii w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

student

zna i rozumie miejsce nauczania religii w systemie edukacji w przedszkolu i szkole podstawowej oraz w koncepcji katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

zna obowiązująca „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” pod kątem realizacji zadań edukacji religijnej w przedszkolu i w szkole podstawowej

zna i potrafi rozwijać w sobie cechy osobowości oraz kompetencje psychologiczno-dydaktyczne nauczyciela religii w przedszkolu i w szkole podstawowej

samodzielnie konstruuje konspekt i scenariusz lekcji religii, uwzględniając treści, cele i efekty kształcenia, oraz dostrzegając powiązania zaplanowanych celów lekcji z przyjętymi metodami i środkami dydaktycznymi

potrafi podejmować współpracę w zakresie edukacji religijnej z rodzicami lub opiekunami uczniów oraz środowiskiem pozaszkolnym (parafie, grupy religijne)

zna i interpretuje „Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” pod kątem celów i osiągnięć nauczania religii w szkole ponadpodstawowej

potrafi stosować źródła wiedzy teologicznej, w tym źródła i materiały wizualne na lekcjach religii w szkole ponadpodstawowej

zna i rozumie zasady diagnozy, kontroli i oceny osiągnięć ucznia w nauczaniu religii w szkole ponadpodstawowej, w tym ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne, powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności

Literatura:

Mathson P., Bóg, świat i my, Katecheza dla dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, Poznań 2001.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Długosz A., Jak przygotować i oceniać katechezę, Częstochowa 1997.

Majewski M. (red.), Katechizacja różnymi metodami, Kraków 1994.

Niehl F. W., Thommes A., 212 metod do zastosowania na lekcjach religii, Kielce 2006

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2004.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

Stala J. (red.), Dydaktyka katechezy, cz. 1 i 2, Tarnów 2004.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Szpet J., Jackowiak. D., Lekcje religii szkołą wiary, Poznań 1996.

Szpet J, Przyszłość lekcji religii w polskiej szkole, Poznań 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Ciesiółka, Joanna Staniś-Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Ciesiółka, Joanna Staniś-Rzepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)