Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Motivating dialogue

General data

Course ID: 12-102OG03
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Motivating dialogue
Name in Polish: Dialog motywujący
Organizational unit: Faculty of Theology
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Short description: (in Polish)

Cel 1: Uzyskanie przez Studenta podstawowej wiedzy dotyczącej dialogu motywującego i jego zastosowań

Cel 2: Zdobycie przez Studenta podstawowych umiejętności w zakresie stosowania dialogu motywującego

Full description: (in Polish)

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu

Dialog Motywujący – prezentacja metody

Elementy konstytuujące metodę

Duch Dialogu Motywującego

Umiejętności komunikacyjne w DM

Procesy w DM

Język zmiany i język podtrzymania

Praca z wartościami

Bibliography: (in Polish)

Zalecana literatura:

Podstawowa

‒ Miller, W. R., Rollnick, S. (2014). Dialog Motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Uzupełniająca

‒ Rosengren, D. B. (2013). Rozwijanie umiejętności w Dialogu Motywującym. Podręcznik praktyka z ćwiczeniami. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Zna i rozumie mechanizmy psychologiczne wykorzystywane w dialogu motywującym

Zna i rozumie zagadnienia związane z procesem zmiany oraz motywacji

Potrafi wspomagać proces wydobywania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmiany

Jest gotów do prowadzenia dialogu z drugim człowiekiem, wolnego od oceny, opartego na akceptacji i poszanowaniu godności i decyzyjności drugiej osoby

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5)

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0)

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Classes in period "Academic year 2021/2022, winter semestr" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-23
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Weronika Augustynowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)