Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria fakultatywne, psychologia niestacjonarna, semestr zimowy 2024/25 23-24Z-N5-PS-4-SF

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024/SZ - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024/SZ
23-PSZ5-ANT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
23-PSZ5-IQ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
23-PSZ5-NPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
23-PSZ5-OST
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
23-PSZ5-PSB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest omówieniu paradygmatu psychologii behawioralnej od jego empirycznych podstaw, po wypływające z nich praktyczne

metody modyfikacji zachowania. Podstawowym celem zajęć jest przekazanie wiedzy o czynnikach środowiskowych kształtujących zachowanie człowieka

i innych organizmów oraz o mechanizmach uczenia się, które można wykorzystać w praktyce wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej. Uczestnicy

będą mieli możliwość wykonać symulacje eksperymentów warunkowania klasycznego i instrumentalnego przy wykorzystaniu programu komputerowego

"Sniffy: The Virtual Rat" oraz sprawdzić zastosowanie podejścia behawioralnego w odniesieniu do własnego zachowania. Uzupełnieniem zalecanej

literatury do zajęć są materiały udostępniane na stronie internetowej (bresz.home.amu.edu.pl) oraz facebooku (strona: Psychologia behawioralna).

Strona przedmiotu
23-PSZ5-PNI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
23-PSZ5-PZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką psychologicznych aspektów zeznań świadków. Głównym obszarem analizy są psychologiczne czynniki determinujące przebieg składania zeznań oraz jakość uzyskanego materiału dowodowego, a także metody psychologicznej oceny wiarygodności złożonych zeznań. Zajęcia są ukierunkowane na przekazanie studentom praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z rolą psychologa w procesie przesłuchania i ocenie zeznań a także na wzbudzenie refleksji dotyczącej etycznych aspektów pracy biegłego psychologa: obejmują pracę na przypadkach oraz prezentację narzędzi diagnostycznych i ćwiczenie ich stosowania.

Strona przedmiotu
23-PSZ5-WPA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
  • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia anomalistyczna integruje wiedzę z różnych dyscyplin, aby wyjaśnić, dlaczego ludzie mogą odrzucać dowody naukowe wierząc w rzeczy, których nie ma (np. "zjawiska paranormalne") lub przecząc faktom (np. zmianom klimatycznym). Podstawowym celem spotkań jest poszerzenie rozumienia czynników psychologicznych, które odgrywają rolę w budowaniu przekonań na temat świata, a celem dodatkowym - promocja krytycznej postawy naukowej oraz refleksja nad społeczną rolą nauki.

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)