Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji WT-2020/SZ rejestracja na zajęcia fakultatywne, zajęcia w Poznaniu 12-20SZ-Ts-fakult_PO

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/SZ
12-102Pas-34
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu zajęć/przedmiotu

A. Przekazanie wiedzy dotyczącej przemian kulturowo-społecznych związanych ze zmianą religii obszarów misyjnych oraz ich konsekwencji dla inkulturacji chrześcijań-stwa w lokalnych kulturach.

B. Wyrobienie umiejętności rozpoznawania zmian społeczno-kulturowych związanych ze zmianą religii.

C. Zmotywowanie do dalszych poszukiwań związanych z poznawaniem dziejów chrze-ścijaństwa.

D. mWyrobienie umiejętności rozpoznawania różnych zdarzeń i procesów składających się na przebieg chrystianizacji

Strona przedmiotu
12-MON-GZ03
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu zajęć/przedmiotu

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z fizyki i astrofizyki współczesnej, które zmuszają do rewizji i przekraczania granic wyobraźni ukształtowanej przez praktykę życia codziennego i klasyczną fizykę. Wykłady obejmą między innymi: dualistyczny model materii, elementy kwantowo-mechanicznego obrazu świata, stan wiedzy o cząstkach elementarnych, wybrane zagadnienia z astronomii kosmologii a szczególnie ewolucja wszechświata. Uwzględnione będą najnowsze wyniki badań. W nawiązaniu do encykliki "Fides et Ratio" szczególnie podkreślone będą zagadnienia z pogranicza, na których materialiści opierają swoją "wiarę".

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

Wiedza gimnazjalna i licealna z fizyki, matematyki i chemii

Strona przedmiotu
12-102Bibl-48
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

a) pozyskanie wiedzy z zakresu gramatyki jezyka greckiego w teorii i praktyce

b) opanowanie podstawowego zakresu słownictwa języka greckiego – zgodnie z kierunkiem studiów

c) pozyskanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i tłumaczenia tekstów preparowanych oraz tekstów oryginalnych

d) rozwinięcie umiejętności samodzielnego tłumaczenia tekstów

e) zapoznanie ze specyfiką jezyka greckiego

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

Zaliczenie podstawowego kursu języka greckiego (w wymiarze 30 godzin)

Strona przedmiotu
12-102FCH-38
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele modułu kształcenia

Uporządkowana wiedza z zakresu religiologii i komparatystyki religijnej, w tym także zasad dialogu międzyreligijnego. Obejmuje przegląd założeń doktrynalnych oraz form kultu obecnych w wybranych systemach religijnych i filozoficzno-religijnych Zachodu i Wschodu wraz z uwzględnieniem elementów kosmologii, antropologii oraz etyki. Poruszona tematyka ma w zamyśle ukazanie przyczyn różnic światopoglądowych obecnych we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie, szczególnie między przedstawicielami Kultur Zachodu i Wschodu.

Strona przedmiotu
12-102ZK-16
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)