Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 09-s1-DL-Arab 09-062

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/SZ - Semestr zimowy 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/SZ
09-WDARAB-11
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie do dziedziny nauki jaką jest arabistyka. Obejmuje genezę zachodniej orientalistyki, wraz z charakterystyką współczesnej arabistyki i obszarem jej zainteresowań. Ukazuje ponadto podstawy i różnorodność metodologii w badaniach arabistycznych i zaznajamia studenta z podstawowymi narzędziami i umiejętnościami niezbędnymi dla współczesnego arabisty, jak również z zasobem dostępnych źródeł.

Strona przedmiotu
09-PNJA-16
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Konwersatorium - 150 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumienia ze słuchu.

Strona przedmiotu
09-KULARABZW-12
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy w zakresie wiedzy na temat kultury świata arabskiego. Ze względu na rozległy obszar i mnogość wielu narodów i religii, świat arabski jest mozaiką kulturową, w skład której wchodzą najstarsze i nierzadko mało znane kultury. Poza różnorodnością etniczną i kulturową, istotne jest zapoznanie studentów z obyczajowością ludów zamieszkujących świat arabski. wiąże się z tym poznanie najważniejszych zwyczajów, zachowań społecznych, oraz wpływu religii na co dzień. Współczesny obraz świata arabskiego podlega wielu stereotypom, co przeszkadza w komunikacji międzykulturowej. W trakcie zajęć studenci oprócz aktywnego uczestnictwa w zajęciach będą mogli sami poruszać i prezentować tematy dla nich ciekawe i istotne.

Strona przedmiotu
09-KLITARAB-12
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1) Wiadomości wstępne: Podział literatury arabskiej na epoki historyczno-literackie; pojęcie „literatura arabska”; tradycja ustna a piśmiennictwo – kultura książki; specyfika arabskich imion i nazwisk (6 h);

2) Literatura okresu przedmuzułmańskiego (7 h);

3) Koran i hadisy (3 h);

4) Poezja okresu ummajadzkiego (2 h);

5) Poezja okresu abbasydzkiego (8 h);

6) Nauki religijne i filozofia w okresie abbasydzkim (4 h).

Strona przedmiotu
09-GJAR-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczny kurs gramatyki języka arabskiego (MSA) na poziomie podstawowym. Obejmuje wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie ortografii, składni i morfologii języka arabskiego.

Strona przedmiotu
09-DARAB-12
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)