Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji 09-s4-DU-Sino 09-0472

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/SL - Semestr letni 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/SL
09-LPCTS-TI-11
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
09-PNJChKT-M-44
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te dedykowane są podniesieniu kompetencji i udoskonalaniu warsztatu pisarskiego w języku chińskim. Są to zajęcia konwersatoryjno-warsztatowe na których nacisk kładziony jest na podniesienie kompetencji stylistycznych, gramatycznych i retorycznych stosowanych w wypowiedziach pisemnych. Student zapoznaje się z zasadami kompozycyjnymi i technikami poprawnego rozwijania i argumentowania wypowiedzi pisemnych. Podczas zajęć omawiane są błędy stylistyczne i gramatyczne w tekstach uczestników.

Strona przedmiotu
09-PNJChK-M-44
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy dalszemu rozwinięciu umiejętności komunikowania się w języku chińskim na złożone tematy, w tym filozoficzne, językowe, osobiste, społeczne, biznesowe, polityczne i kulturowe. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez dodatkowe wzbogacenie słownictwa adekwatnego do realizowanych na zajęciach zagadnień, pogłębienie umiejętności rozumienia, krytycznego czytania, analizy oraz syntezy tekstu źródłowego, a także ugruntowanie pogłębionej świadomości kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego wypowiedzi.

Strona przedmiotu
09-PTU-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
09-SM-M-44
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie polega na przygotowaniu rozprawy naukowej pod opieką promotora.

Strona przedmiotu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)