Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych 31-KUI-11dlmishis
Reguły punktacji przedmiotu

S1-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S1-MSI-03 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MSI-09 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Neofilologii
S1-MSI-10 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Prawa
S1-MSI-11 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Studiów Edukacyjnych
S1-MSI-14 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MSI-15 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Anglistyki
S1-MSI-18 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Historii
S1-MSI-19 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Archeologii
S1-MSI-20 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MSI-21 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Nauk o Sztuce
S1-MSI-22 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Filozoficzny
S1-MSI-24 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Socjologii
S2-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S2-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S2-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S2-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S2-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S2-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S2-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S2-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S2-SS - studia śródziemnomorskie
S5-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S5-MSI-10 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Prawa
S5-MSI-12 - Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Teologiczny
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S1-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S1-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MISH-15
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Anglistyki
S1-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S1-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MISH-21
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk o Sztuce
S1-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S1-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S1-MSI-03
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S1-MSI-09
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Neofilologii
S1-MSI-10
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Prawa
S1-MSI-11
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Studiów Edukacyjnych
S1-MSI-14
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S1-MSI-15
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Anglistyki
S1-MSI-18
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Historii
S1-MSI-19
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Archeologii
S1-MSI-20
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S1-MSI-21
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Nauk o Sztuce
S1-MSI-22
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Filozoficzny
S1-MSI-24
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Socjologii
S2-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S2-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S2-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S2-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S2-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S2-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S2-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S2-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S2-SS
studia śródziemnomorskie
S5-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S5-MSI-10
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Prawa
S5-MSI-12
Międzydziedzinowe Studia Indywidualne - Wydział Teologiczny
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2019/2020 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2023/2024 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)