Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych 31-KUI-11dlmishis
Reguły punktacji przedmiotu

DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-SŚ - studia śródziemnomorskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DM-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DUx-SŚ
studia śródziemnomorskie
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2013/2014 - ...)
2
(2019/2020 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)