Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwa, powstanie i organizacja 18-APO-zparch
Reguły punktacji przedmiotu

NP-ARCH - Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NP-ARCH
Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2019/2020 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)