Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy geopolityki 16-PG-11
Reguły punktacji przedmiotu

X-S1x-KEUR - komunikacja europejska (IKE Gniezno) ost. rek. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S1x-KEUR
komunikacja europejska (IKE Gniezno) ost. rek. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2014/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)