Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy języka hebrajskiego 14-SPS2WPJH11
Reguły punktacji przedmiotu

DUx-SM - stosunki międzynarodowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DUx-SM
stosunki międzynarodowe
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2021/SL - ...)
5
(2015/SL - 2019/SL)
Sztuczne - 1 punkt oznacza zaliczenie przedmiotu
ZAL
nie zdefiniowano 1
(2019/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)