Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek 13-LSL4XRYS44
Reguły punktacji przedmiotu

S1-EP - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-EP
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Kalisz)
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2019/2020 - ...)
3
(2014/2015 - 2018/2019)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)