Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Duszpasterstwo rodzin 12-102Pas-08
Reguły punktacji przedmiotu

DM-KaplanKA - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KaplanKA - teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KatechPO5 - teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-KaplanKA
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KaplanKA
teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Kaliszu
DMx-KatechPO5
teologia, specjalność katechetyczno-pastoralna prowadzona w Poznaniu
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2012/SL - 2017/SL)
1
(2012/SL - ...)
1
(2019/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)