Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sporządzanie umów 10-SU-zpb2-n
Reguły punktacji przedmiotu

N2-ZPB - zarządzanie i prawo w biznesie
S2-ZPB - zarządzanie i prawo w biznesie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N2-ZPB
zarządzanie i prawo w biznesie
S2-ZPB
zarządzanie i prawo w biznesie
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2016/2017 - 2016/2017)
5
(2020/2021 - ...)
5
(2017/2018 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)