Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Publiczne prawo gospodarcze 10-PPGO-pe1-s
Reguły punktacji przedmiotu

S1-PEW - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM)
WPS-S1-PE - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-PEW
kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UEP, UAM)
WPS-S1-PE
kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2015/2016 - ...)
3
(2016/2017 - ...)
3
(2019/2020 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)