Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe 10-BM-zpb1-s
Reguły punktacji przedmiotu

DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ZPB - zarządzanie i prawo w biznesie
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
ZLx-ZPB - zarządzanie i prawo w biznesie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ZPB
zarządzanie i prawo w biznesie
DM-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
ZLx-ZPB
zarządzanie i prawo w biznesie
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019/2020 - ...)
2
(2018/2019 - ...)
2
(2021/2022 - ...)
2
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)