Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business English 10-BE-34-zpb1-n
Reguły punktacji przedmiotu

N1-ZPB - zarządzanie i prawo w biznesie
S1-ZPB - zarządzanie i prawo w biznesie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N1-ZPB
zarządzanie i prawo w biznesie
S1-ZPB
zarządzanie i prawo w biznesie
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2017/2018 - ...)
2
(2017/2018 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)