Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny 09-WMJ-11
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
DLx-JaponX - filologia, specjalność japonistyka (ost. rek. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-Japon
filologia, specjalność japonistyka
DLx-JaponX
filologia, specjalność japonistyka (ost. rek. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/SL - 2021/2022)
2
(2011/SL - 2020/SL)
3
(2020/SZ - 2021/2022)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)