Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i praktyka przekładu 09-TPP-UFIN-22
Reguły punktacji przedmiotu

DL-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska, studia stacjonarne licencjackie
DLx-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
DLx-UFINX - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska (ost. rekr. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska, studia stacjonarne licencjackie
DLx-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
DLx-UFINX
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska (ost. rekr. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2011/SL - ...)
2
(2011/SL - ...)
2
(2019/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)