Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia - pierwszy język specjalności 09-TŁUM-I-ELINGW-12
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIel - filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
S1-FIjn - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-JK - filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
X-S1x-JKX - filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
X-S1x-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIel
filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
S1-FIjn
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-JK
filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
X-S1x-JKX
filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
X-S1x-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2.5
(2017/2018 - ...)
2.5
(2016/SZ - ...)
2.5
(2010/SZ - ...)
2.5
(2014/2015 - 2014/2015)
3
(2015/2016 - ...)
2.5
(2014/2015 - 2014/2015)
2.5
(2010/SZ - ...)
3
(2015/SZ - ...)
3
(2014/SZ - ...)
2.5
(2014/SZ - ...)
2.5
(2018/2019 - ...)
2.5
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)