Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia - pierwszy język specjalności 09-TŁUM-I-ELINGW-12
Reguły punktacji przedmiotu

DL-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-ELingwX - filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-JK - filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
DLx-JKX - filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
DLx-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DLx-JNX - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
DU-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-ELingwX
filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-JK
filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
DLx-JKX
filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe
DLx-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DLx-JNX
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
DU-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DU-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2.5
(2010/SZ - ...)
2.5
(2014/2015 - 2014/2015)
3
(2015/2016 - ...)
2.5
(2014/2015 - 2014/2015)
2.5
(2010/SZ - ...)
2.5
(2017/2018 - ...)
3
(2015/SZ - ...)
3
(2014/SZ - ...)
2.5
(2014/SZ - ...)
2.5
(2016/SZ - ...)
2.5
(2018/2019 - ...)
2.5
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)