Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 09-SM-DU44
Reguły punktacji przedmiotu

DU-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DU-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DU-German - filologia, specjalność filologia germańska
DU-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DUx-FilG - filologia germańska
DUx-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-FilGAX - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską (ost. rekr. 2019/2020)
DUx-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DUx-FilGRX - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską (ost. rekr. 2019/2020)
DUx-German - filologia, specjalność filologia germańska
DUx-GermanX - filologia, specjalność filologia germańska
DUx-NKB - język niemiecki i komunikacja w biznesie
DUx-PNWE - Polacy i Niemcy w Europie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DU-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DU-German
filologia, specjalność filologia germańska
DU-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DUx-FilG
filologia germańska
DUx-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
DUx-FilGAX
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską (ost. rekr. 2019/2020)
DUx-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
DUx-FilGRX
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską (ost. rekr. 2019/2020)
DUx-German
filologia, specjalność filologia germańska
DUx-GermanX
filologia, specjalność filologia germańska
DUx-NKB
język niemiecki i komunikacja w biznesie
DUx-PNWE
Polacy i Niemcy w Europie
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 22
(2012/SL - 2013/SL)
16
(2014/SL - 2014/SL)
22
(2011/SL - 2013/SL)
16
(2014/SL - 2014/SL)
22
(2011/SL - 2013/SL)
22
(2011/SL - 2013/SL)
16
(2021/SL - 2021/SL)
10
(2022/SL - ...)
22
(2012/SL - 2013/SL)
16
(2014/SL - 2014/SL)
22
(2015/SL - 2015/SL)
8
(2016/SL - ...)
8
(2018/SL - ...)
22
(2011/SL - 2013/SL)
16
(2014/SL - 2014/SL)
8
(2015/SL - ...)
8
(2019/SZ - ...)
22
(2011/SL - 2013/SL)
22
(2013/SZ - 2013/SZ)
16
(2014/SL - ...)
16
(2017/SL - ...)
12
(2020/SL - ...)
14
(2014/2015 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)