Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 09-SM-DU24
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FGR - filologia germańska
S2-NKB - język niemiecki i komunikacja w biznesie
S2-PNE - Polacy i Niemcy w Europie
X-S2-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2-German - filologia, specjalność filologia germańska
X-S2x-FilGA - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2x-FilGAX - filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską (ost. rekr. 2019/2020)
X-S2x-FilGR - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2x-FilGRX - filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską (ost. rekr. 2019/2020)
X-S2x-German - filologia, specjalność filologia germańska
X-S2x-GermanX - filologia, specjalność filologia germańska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FGR
filologia germańska
S2-NKB
język niemiecki i komunikacja w biznesie
S2-PNE
Polacy i Niemcy w Europie
X-S2-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2-German
filologia, specjalność filologia germańska
X-S2x-FilGA
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską
X-S2x-FilGAX
filologia, specjalność filologia germańska z filologią angielską (ost. rekr. 2019/2020)
X-S2x-FilGR
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską
X-S2x-FilGRX
filologia, specjalność filologia germańska z filologią romańską (ost. rekr. 2019/2020)
X-S2x-German
filologia, specjalność filologia germańska
X-S2x-GermanX
filologia, specjalność filologia germańska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 8
(2016/SZ - 2017/SL)
6
(2019/SL - ...)
8
(2019/SL - ...)
6
(2013/2014 - ...)
6
(2011/SL - 2013/SL)
8
(2014/SL - ...)
6
(2011/SL - 2013/SL)
8
(2014/SL - ...)
6
(2011/SL - 2013/SL)
8
(2014/SL - ...)
8
(2014/SL - 2018/SZ)
6
(2019/SL - ...)
8
(2014/SL - ...)
8
(2014/SL - 2018/SZ)
8
(2019/SL - 2019/SL)
6
(2019/SZ - ...)
8
(2014/SL - ...)
8
(2014/SZ - 2018/SL)
6
(2019/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)