Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 09-SLIN-11
Reguły punktacji przedmiotu

DL-INDO - filologia, specjalność indologia, studia stacjonarne licencjackie
DLx-INDO - filologia, specjalność indologia
DLx-INDOX - filologia, specjalność indologia (ost. rekr. 2020/2021)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-INDO
filologia, specjalność indologia, studia stacjonarne licencjackie
DLx-INDO
filologia, specjalność indologia
DLx-INDOX
filologia, specjalność indologia (ost. rekr. 2020/2021)
Punktacja ECTS
ECTS
7
(2021/SL - ...)
4
(2013/SL - 2014/SL)
4
(2013/SL - 2014/SL)
12
(2015/SL - ...)
12
(2016/SL - 2020/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)