Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 09-SD-ZL-22
Reguły punktacji przedmiotu

N1-FWSr - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
X-N1x-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
X-N1x-RosX - filologia, specjalność filologia rosyjska (ost. rek. 2018/2019)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N1-FWSr
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
X-N1x-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
X-N1x-RosX
filologia, specjalność filologia rosyjska (ost. rek. 2018/2019)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2019/2020 - ...)
6
(2017/2018 - ...)
6
(2014/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)