Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład rosyjskich tekstów informatycznych 09-PRTI-11
Reguły punktacji przedmiotu

NP-KTR - Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NP-KTR
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2015/2016 - ...)
5
(2012/SZ - 2014/2015)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)