Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium 09-PROSM-33
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIhe - filologia, specjalność hebraistyka (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1-HEB - filologia, specjalność hebraistyka, studia stacjonarne licencjackie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIhe
filologia, specjalność hebraistyka (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1-HEB
filologia, specjalność hebraistyka, studia stacjonarne licencjackie
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2014/SZ - ...)
4
(2008/SZ - 2013/SZ)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)