Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka II języka specjalności B 09-PRNJIIB-16
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIel - filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
S1-FIjn - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIel
filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
S1-FIjn
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 9
(2016/SZ - ...)
9
(2018/SZ - ...)
9
(2001/SZ - ...)
9
(2010/SZ - ...)
9
(2016/2017 - ...)
9
(2001/SZ - ...)
9
(2010/SZ - ...)
Punkty z gr B
PKTB
1
(2012/2013 - 2019/SL)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)