Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka II języka specjalności B 09-PRNJIIB-16
Reguły punktacji przedmiotu

DL-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-ELingwX - filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DLx-JNX - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-ELingwX
filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
DLx-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
DLx-JNX
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 9
(2001/SZ - ...)
9
(2010/SZ - ...)
9
(2016/2017 - ...)
9
(2001/SZ - ...)
9
(2016/SZ - ...)
9
(2010/SZ - ...)
9
(2018/SZ - ...)
Punkty z gr B
PKTB
1
(2012/2013 - 2019/SL)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)