Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka II jezyka specjalności A 09-PRNJIIA-26
Reguły punktacji przedmiotu

DL-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
Punktacja ECTS
ECTS
9
(2013/2014 - 2016/SL)
8
(2016/SZ - 2017/SZ)
9
(2018/SL - 2018/SL)
9
(2018/SZ - ...)
9
(2001/SZ - 2016/SL)
9
(2011/SL - 2016/SL)
9
(2013/SL - 2016/SL)
8
(2017/2018 - ...)
9
(2013/2014 - 2016/SL)
9
(2001/SZ - 2016/SL)
9
(2011/SL - 2016/SL)
Punkty z gr B
PKTB
1
(2012/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)