Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 09-PNJR-ZU-34
Reguły punktacji przedmiotu

N2-FWSr - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
X-N2x-RosX - filologia, specjalność filologia rosyjska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N2-FWSr
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
X-N2x-RosX
filologia, specjalność filologia rosyjska
Punktacja ECTS
ECTS
7
(2016/2017 - 2019/2020)
7
(2020/2021 - ...)
7
(2013/SZ - 2019/2020)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)