Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego (pisanie) 09-PNJNpp-DL66
Reguły punktacji przedmiotu

X-S1-German - filologia, specjalność filologia germańska
X-S1-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1x-German - filologia, specjalność filologia germańska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S1-German
filologia, specjalność filologia germańska
X-S1-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
X-S1x-German
filologia, specjalność filologia germańska
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2013/SL - 2013/SL)
1
(2014/SL - ...)
0
(2011/SL - 2012/SL)
0
(2011/SL - 2012/SL)
0
(2011/SL - 2012/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)