Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka japońskiego 09-PNJJ-16
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Japon - filologia, specjalność japonistyka, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-Japon - filologia, specjalność japonistyka
DLx-JaponX - filologia, specjalność japonistyka (ost. rek. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Japon
filologia, specjalność japonistyka, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-Japon
filologia, specjalność japonistyka
DLx-JaponX
filologia, specjalność japonistyka (ost. rek. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
14
(2018/SZ - ...)
10
(2001/SZ - 2009/SZ)
16
(2017/2018 - 2017/2018)
14
(2018/2019 - ...)
10
(2001/SZ - 2009/SZ)
15
(2010/SZ - 2012/SZ)
16
(2013/SZ - 2018/SL)
16
(2016/SZ - 2018/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)