Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 09-PNJH-4LH-46
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Hisz - filologia, specjalność filologia hiszpańska, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-FilH - filologia hiszpańska
DLx-Hisz - filologia, specjalność filologia hiszpańska
DLx-HiszX - filologia, specjalność filologia hiszpańska
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Hisz
DL-MISH
DL-MISHIS2
DLx-FilH
DLx-Hisz
DLx-HiszX
DM-MISHIS
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 14
(2004/2005 - ...)
12
(2004/SZ - ...)
12
(2020/2021 - ...)
7
(2019/2020 - ...)
14
(2012/2013 - ...)
8
(2016/2017 - ...)
12
(2020/2021 - ...)