Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka francuskiego - warsztaty słuchanie / mówienie 09-PNJFsm-3MF-34
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FRO - filologia romańska
X-S2-Rom - filologia, specjalność filologia romańska, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie
X-S2x-Rom - filologia, specjalność filologia romańska
X-S2x-RomX - filologia, specjalność filologia romańska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FRO
filologia romańska
X-S2-Rom
filologia, specjalność filologia romańska, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie
X-S2x-Rom
filologia, specjalność filologia romańska
X-S2x-RomX
filologia, specjalność filologia romańska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 0
(2019/SZ - 2019/SZ)
0
(2020/SZ - ...)
4
(2012/SZ - 2017/SZ)
4
(2012/SZ - 2016/SZ)
0
(2017/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)