Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka duńskiego 09-PNJDUN-66
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-Dun - filologia, specjalność filologia duńska
DLx-DunX - filologia, specjalność filologia duńska (ost. rek. 2019/2020)
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-Dun
filologia, specjalność filologia duńska
DLx-DunX
filologia, specjalność filologia duńska (ost. rek. 2019/2020)
DM-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 10
(2001/SZ - ...)
11
(2020/2021 - ...)
10
(2001/SZ - 2017/SL)
11
(2018/SL - ...)
11
(2018/SL - ...)
11
(2020/2021 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)