Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika – szkoła ponadpodstawowa (specjalizacja nauczycielska) 09-PED-III-IV-11
Reguły punktacji przedmiotu

X-S2x-WlosX - filologia, specjalność filologia włoska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S2x-WlosX
filologia, specjalność filologia włoska
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2013/SL - ...)
2
(2013/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)