Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka pisma japońskiego 09-NPJU-13
Reguły punktacji przedmiotu

DU-Japon - filologia, specjalność japonistyka
DUx-Japo - japonistyka
DUx-Japon - filologia, specjalność japonistyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-Japon
filologia, specjalność japonistyka
DUx-Japo
japonistyka
DUx-Japon
filologia, specjalność japonistyka
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2016/SZ - 2019/SZ)
4
(2010/SZ - 2013/2014)
3
(2020/SZ - ...)
4
(2010/SZ - 2016/2017)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)